กำหนดการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน(เชียงใหม่)

กำหนดการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
14 – 15 กุมภาพันธ์ 2557

เส้นทางที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
07.00-07.30 น. นักเรียนรายงานตัวใต้ถุนอาคาร 4
08.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนป่าซาง ไปดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
09.30 น. ถึงดอยอินทนนท์ ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
10.30 น. เข้ากราบพระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระธาตุนภพลภูมิสิริและ
ศึกษาธรรมชาติ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางไปยังน้ำตกสิริภูมิ เพื่อศึกษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
15.00 น. ออกจากน้ำตกสิริภูมิ เดินทางไป
15.300 น. นมัสการพระธาตุจอมทอง
16.00 น. เดินทางกลับโรงเรียนป่าซาง
วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
07.00-07.30 น. นักเรียนรายงานตัวใต้ถุนอาคาร 4
08.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนป่าซาง ไปดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
๐๙.3๐น. ศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวม้ง
๑๑.๐๐น. เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
14.00 น. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจตลาดใต้ดิน ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต
15.30 น. เดินทางกลับโรงเรียนป่าซาง
16.30 น. กลับถึงโรงเรียนป่าซางโดยสวัสดิภาพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s